Af Erling Høiberg

Tekster til et Buchholtzforløb


Erling Høiberg: Johannes Buchholtz i litteraturhistorien - hent

(Buchholtz årbog 2002 s. 13-17)

- hvordan udvikler opfattelsen af forfatteren og forfatterskabet sig og hvorfor?

 

Johannes Buchholtz: af Egholms Gud - hent

(Buchholtz årbog 2002 s. 19-30) Debutroman fra 1915

- karakteriser personerne Egholm og Unge Karlsen.
- karakteriser den satiriske teknik i beskrivelsen af det religiøse møde.

 

Johannes Buchholtz: af Dr. Malthes hus - hent

(Roman fra 1936 – citeret efter Buchholtz årbog 2002 s. 31-34)

- karakteriser synet på provinsbyen.
- hvor i teksten er der tegn på, at dette indledningskapitel er forfatterens kunstneriske programerklæring?

 

Johannes Buchholtz: Livets store øjeblikke - hent

(Novelle fra 1930’erne citeret efter Buchholtz årbog 2002 s. 36-40)
LIFE’S GREAT MOMENTS (Translatet by Lydia Cranfield) (Fra Contemporary Danish Prose 1958 s. 135-139) - hent


- karakteriser personerne og kønsrollerne.
- find eksempler på humor og ironi.
- sammenlign med den engelske oversættelse (evt. samarbejde med engelsk.)

 

Johannes Buchholtz: Susanne - hent

(Prisbelønnet roman fra 1931. Citeret efter Buchholtz årbog 2005 s. 21-30).

- hvordan beskrives den lille by og dens mennesker?
- hvordan karakteriseres Susanne?

 

Digte af Johannes Buchholtz fra ”Ravne og Duer” og fra tidsskriftet Klingen

- diskuter hvordan digtene passede ind i det ekspressionistiske tidsskrift Klingen?
- hvad siger digtene om forfatterens syn på det at digte?
 

- hent Klingen  /  - hent Solstråle   /  - hent Vil I vide  /  - hent Bobler  /  - hent Tordern Station

Tilde Grafisk