Hvor kan I dog gruble og græde
saa længe Guds Himmel er blaa.
Mit Hjerte skælver af Glæde
blot Duggen dynker et Straa.

Jeppe Aakjær,
af Jeg bærer med Smil min Byrde,
Rugens Sange, 1906

Ormene de er hellige Dyr.
De stopper sig Hulningen fuld.
Ved deres hungrige Stræben dannes den gode Muld.

Thøger Larsen,
af digtet ”Jens Højby”

Til eleven

Måske kender du disse citater eller teksterne bag dem. De har det tilfælles, at de alle er skrevet af forfattere med tilknytning til samme egn eller område, nemlig Limfjordsområdet.  Forfatterne bag citaterne hører også alle hjemme i den danske litteraturhistorie. De er på hver sin måde vigtige og betydningsfulde for litteratur, kultur og udvikling i det danske samfund.

På denne hjemmeside, Limfjordslitteratur.dk,  har vi samlet materialer om Limfjordslitteraturen i 18-1900-tallet generelt og introduktioner til seks forfattere fra limfjordsområdet specielt.

Du kan således finde en bred og omfattende introduktion til Limfjordslitteraturen, ligesom du finder refleksioner over, hvad Limfjorden som sted har betydet for den litteratur, der er skrevet med inspiration fra denne egn. Hertil knytter sig også overvejelser over, hvad et bestemt ”sted” egentlig er, og hvad det kan betyde for litteraturen. I forfatteruniverserne finder du præsentationer af forfatterne, deres tilknytning til Limfjordsegnen samt informationer om deres liv og værker, og du kan hér finde forslag til opgaver i forbindelse med forfatterne og forfatterskaberne.  En del af teksterne er umiddelbart tilgængelige på siden, andre skal du selv finde.

Du finder også ideer og forslag til tværfaglige forløb og projekter.

Facebook-delen er tænkt som et debat-forum, hvor du kan stille spørgsmål til litteraturen, diskutere litteratur, kommentere den, komme med ideer og indspark, så Limfjordslitteratur.dk kan blive et endnu mere spændende og levende forum for arbejdet med litteratur i almindelighed og Limfjordslitteratur i særdeleshed.

God fornøjelse med Limfjordslitteratur.dk

Tilde Grafisk