Den Gud, jeg beder til i Løn
 - som ej i Himle bor -
han elsker mer een tænkende
end tusinde, som tror.

Jeppe Aakjær,
af digtet Den gud jeg beder til, 1895 

Paa Solen raser Ild, som paa Jorden raser Hav,
der gaar brandfogs Brænding mod forkullede kyster.
Den hvirvler sig endnu om sit himmelske Nav
som et fraadende Stjernebaal, en Vaade af Lyster.

Thøger Larsen,
af digtet ”Vesterhavet”

Litteraturliste

Nedenstående er forslag til videre læsning i arbejdet med litteratur, specifikt Limfjordslitteratur.

(se endvidere Anker Gemzøes supplerende litteraturliste)

 

Forslag til generel indføring i litteraturhistorie og arbejde med tekstanalyse:

Fibiger, Johannes / Lütken, Gerd: Litteraturens Veje. Systime 2005 (2. udgave). Findes også som i-bog

Knudsen, Jørn Ingemann: Textanalyse.dk. Systime 2007 (2. udgave)

www.e-poke.dk

 

Læsning om stedsteori:

Mai, Anne-Marie: Hvor litteraturen finder sted I-III. Gyldendal 2010-11

Ringgaard, Dan: Stedssans. Aarhus Universitetsforlag 2010

Mai, Anne-Marie / Ringgaard, Dan:  Sted. Gyldendal 2010

 

Forslag til læsning og videre indføring i Limfjordsegnens litteratur:

www.limfjordslitteraturen.dk

Sørensen, Knud: Digterne omkring Limfjorden. Gyldendal 2006.

Winge, Mette / Michaëlis, Bo Tao: Forfatternes Danmark Politiken 2003

                                                            

Museumsteori:

Thorhauge, Sally / Larsen, Ane Hejlskov: Museumsgrundbogen. Kunsten at læse et museum. Systime 2008

Tilde Grafisk