Til den interesserede læser

Lad os begynde med to antagelser:

  1. Der er historier og fortællinger alle steder og overalt, hvor mennesker lever og er. Derfor er Limfjordsområdet ikke noget særligt i et litteraturperspektiv. Rent tilfældigvis har der gennem de seneste mange årtier (århundreder) været mange skrivere og forfattere på Limfjordsegnen, og derfor er Limfjordsegnene havnet på det litterære danmarks- og verdenskort.
  2. Limfjorden er noget særligt. Der er særlige – måske skjulte og ikke helt øjensynlige - grunde til at netop Limfjordsegnene gennem mange år har fostret en usædvanlig lang række forfattere.


Hér skal ikke argumenteres for det ene eller det andet synspunkt. Måske har begge antagelser ret. For det er jo rigtigt, at der er historier alle vegne, og at fortællinger og litteratur opstår alle steder. Men det er også et faktum, at netop Limfjordsegnene kan fremvise en usædvanlig lang række forfatterskaber med stor litteraturhistorisk værdi og betydning. Disse forfatterskaber indgår på forskellige måder i Limfjordsegnens kulturhistorie. De er kulturhistorisk interessante, fordi de ikke kun er lokalhistorisk bundne, men rækker ud over det lokale og nære og har fået indflydelse på såvel litteratur- som kulturhistorien, og fordi de i et langt større perspektiv har haft indflydelse på Danmarks udvikling. 

Limfjorden binder sammen og den giver udsyn, sådan som vand og fjorde gør. Fjorden har givet indtægt og været livsgrundlag, og den har givet udlængsel og rejselyst. Den har dannet afsæt for et stort fond af fremragende dansk litteratur, der peger ud mod gennemgribende nytænkning på mange vitale områder:  sociale og politiske forandringer, æstetisk og lyrisk kunst, psykologisk analyse, nærmiljøer i provinser, mytologisk stof og natur og menneske i såvel symbiotisk harmoni som skurrende dissonanser.

 

 

  

 

 

Tilde Grafisk