Hørte for sine Øren 
saa pinligt taktfast et 
Stueuhrs langsomme 
hen-igjen, hen-igjen 
dryppe Døgnets Skaal 
fuld af indholdsløse 
Sekunder”

J.P. Jacobsen: 
Samlede Værker I-V 
udgivet af Morten Borup
(II  s.156  Niels Lyhne)

Vi elsker at færdes,
hvor Sol kan funkle.
Jeg elsker ogsaa
det dybe og dunkle.

Thøger Larsen,
af digtet ”Dialog”

FORFATTERUNIVERSER

Hér kan du møde seks forfattere, som alle var knyttet til Limfjordslandet på en eller anden måde.

J.P.Jacobsen

Aksel Sandemose

Johannes Buchholtz

Thøger Larsen

Jeppe Aakjær

Johannes V. Jensen

Klik på forfatterens navn i menubjælken ovenfor og mød ham... 
 

 

Tilde Grafisk