Forslag til tværfagligt forløb:

- dansk/samfundsfag (sociologidelen): Janteloven i litterært og sociologisk perspektiv. Læsninger i Sandemoses forfatterskab sammenholdt med en sociologisk vinkel på sociale undertrykkelsesmekanismer i et samfund eller en kultur.

 

Forslag til videre læsning i Sandemoses forfatterskab:

- Johannes Væth (red.): Om Sandemose – en rapport fra Jante, Forfatterforlaget Attika, 1974

- Steen Andersen, Asmund Lien, Knud Sørensen og Einar Økland (red.): På sporet af Sandemose – essays og artikler af Johannes Væth, Forfatterforlaget Attika, 1975

- Bent Dupont, Knud Sørensen, og Johannes Væth (red.): Atlanten har så mange mil, Hovedland 1986

- Espen Haavardsholm: Flugten fra Jante, Schønberg 1989

- Ole Storm: Janteloven, Gyldendal 1989

- Bent Dupont og Hanne Dalgaard Sejersen (red.): Fra Canada til Kjørkelvik, Poul Kristensens Forlag 1991

- Thaly Nielsson (red.): Nytt lys på Aksel Sandemose, H. Aschehoug & Co., Oslo 1998

- Jorunn Hareide: Digtning som skæbne, Edito 1999

- Jørgen Sandemose: Flyktningen, H. Aschehoug & Co., Oslo 2004

- Steen Andersen og Steen Klitgård Povlsen (red.): Dæmoni og ansvarlighed, Syddansk Universitetsforlag 2009

- Aksel Sandemose Selskabet: Sandemosiana 1 – 5, Aksel Sandemose Selskabet 2009-2013

Tilde Grafisk